ردیف عنوان دوره وضعیت تشکیل فصل برگزاری
1 آموزش قصه گویی کودک (گلستان) تشکیل شده پاییز
2 آموزش قصه گویی نوجوان (گلستان) تشکیل شده پاییز
3 آموزش نجوم (گلستان) تشکیل شده پاییز
4 آموزش نقاشی کودک (گلستان) تشکیل شده پاییز
5 آموزش نقاشی نوجوان(گلستان) تشکیل شده پاییز
6 کارگاه داستان نویسی(گلستان) تشکیل شده پاییز
7 آموزش عکاسی(گلستان) تشکیل شده پاییز
8 آموزش حال خوش زندگی مهارت روابط مثبت(گلستان) تشکیل شده پاییز
9 کارگاه شعر (گلستان) تشکیل شده پاییز
10 آموزش انیمیشن (گلستان) تشکیل شده پاییز
11 آموزش حال خوش، مهارت امید(گلستان) تشکیل شده پاییز
12 آموزش دکوپاژ (گلستان) تشکیل شده پاییز
13 آموزش کاردستی (گلستان) تشکیل شده پاییز
14 نقاشی کودک (گلستان) تشکیل شده تابستان
15 نقاشی نوجوان(گلستان) تشکیل شده تابستان
16 قصه گویی کودک (گلستان) تشکیل شده تابستان
17 قصه گویی نوجوان و بزرگسال (گلستان) تشکیل شده تابستان
18 حال خوش زندگی ،مهارت شاد بودن(گلستان) تشکیل نشده تابستان
19 حال خوش زندگی، مهارت خودباوری(گلستان) تشکیل شده تابستان
20 کارگاه شعر (گلستان) تشکیل شده تابستان
21 کارگاه داستان(گلستان) تشکیل شده تابستان
22 نجوم نوجوان (گلستان) تشکیل شده تابستان
23 دکوپاژ نوجوان (گلستان) تشکیل شده تابستان
24 کاردستی کودک(گلستان) تشکیل شده تابستان
25 آموزش نمایش نامه نویسی، ویژه نوجوانان (گلستان) تشکیل نشده تابستان
26 آموزش کارگردانی،ویژه نوجوانان (گلستان) تشکیل نشده تابستان
27 آموزش انیمیشن مقدماتی،ویژه نوجوانان(گلستان) تشکیل شده تابستان
28 آموزش عکاسی مقدماتی،ویژه نوجوانان(گلستان) تشکیل شده تابستان
29 آموزش حال خوش زندگی ،مهارت برقراری ارتباط نونگاه،بای، شنبه 13تابستان 1400 گلستان تشکیل شده تابستان1400
30 شاهنامه خوانی مقدماتی نونگاه، محدثه حسینی، شنبه ها ساعت 10،تابستان 1400 گلستان تشکیل شده تابستان1400
31 نقاشی مقدماتی نونهال، خانم شهسواری، شنبه ساعت 10، تابستان 1400 گلستان تشکیل شده تابستان1400
32 نقاشی تکمیلی نونهال، خانم شهسواری، شنبه ساعت 11:30، تابستان 1400 گلستان تشکیل شده تابستان1400
33 سفالگری مقدماتی، نوخوان، خانم مهرپویا ، شنبه ها ساعت13، تابستان 1400 گلستان تشکیل شده تابستان1400
34 سفالگری مقدماتی نونهال، خانم کلاتی، یکشنبه ساعت 10:30، تابستان 1400 گلستان تشکیل شده تابستان1400
35 ساخت عروسک های بومی و محلی ویژه نونهال، عطائی شنبه 12:30 تابستان 1400 گلستان تشکیل شده تابستان1400
36 بازی های بومی نونهال بائی یکشنبه ساعت 11:30 تابستان 1400 گلستان تشکیل شده تابستان1400
37 دکوپاژ ویژه نونگاه، خانم صیادچی دوشنبه ها ساعت11 تابستان 1400 گلستان تشکیل شده تابستان1400
38 شعر وقصه ویژه نونهال خانم ملبوسی یکشنبه ساعت 13 تابستان 1400 گلستان تشکیل شده تابستان1400
39 قصه گویی ویژه ارشد ، خانم جلالی دوشنبه ها ساعت 12:30 تابستان 1400 گلستان تشکیل شده تابستان1400
40 خط تحریری ، ویژه نونهال مرادزاده چهارشنبه ها 10 تابستان 1400 گلستان تشکیل شده تابستان1400
41 خط تحریری ، ویژه نونگاه مرادزاده چهارشنبه ها 11:30 تابستان 1400 گلستان تشکیل شده تابستان1400
42 عروسک گردانی مقدماتی ویژه نونهال دولت آبادی دوشنبه۱۱:۳۰ تابستان 1400 گلستان تشکیل شده تابستان1400
43 کاردستی مقدماتی ویژه نوخوان، کرامت لو،شنبه ۱۰ تابستان 1400 گلستان تشکیل شده تابستان1400
44 کاردستی تکمیلی ویژه نوخوان، کرامت لو،شنبه ۱۱:۳۰ تابستان 1400 گلستان تشکیل شده تابستان1400
45 نجوم نونگاه حشمت دوشنبه ۱۶ تابستان 1400 گلستان تشکیل شده تابستان1400
46 مهارت جرات مندی ویژه نونگاه،محمدی شنبه ۱۰ تابستان 1400 گلستان تشکیل شده تابستان1400
47 مهارت تقویت هوش هیجانی نونگاه،سمیه محمدی شنبه۱۱:۳۰ تابستان 1400 گلستان تشکیل شده تابستان1400
48 نمایش خلاق نوخوان انصاف سه شنبه 11:30 تابستان 1400 گلستان تشکیل شده تابستان1400
49 حافظ خوانی نونگاه سنچولی سه شنبه 11 تابستان 1400 گلستان تشکیل شده تابستان1400
50 انیمیشن نونگاه صیاد سه شنبه 13 تابستان 1400 گلستان تشکیل شده تابستان1400
51 نجوم مقدماتی ویژه نونهال کردجزی سه شنبه 16 تابستان 1400 گلستان تشکیل شده تابستان1400
52 نجوم تکمیلی ویژه نونهال، کردجزی، سه شنبه ساعت 17:30 تابستان 1400 گلستان تشکیل شده تابستان1400
53 طراحی مقدماتی نونگاه، خانم پناء، چهارشنبه ساعت 10، تابستان 1400 گلستان تشکیل شده تابستان1400
54 طراحی تکمیلی نونگاه، خانم پناء، چهارشنبه ساعت 12:30، تابستان 1400 گلستان تشکیل شده تابستان1400
55 انیمیشن عروسکی نونگاه مرتضی ممشلی دوشنبه 13 تابستان 1400 گلستان تشکیل شده تابستان1400
56 بازی های فکری رومیزی نونهال بیاریان سه شنبه 12:30 تابستان 1400 گلستان تشکیل شده تابستان1400
57 اوریگامی مقدماتی ویژه نوخوان رابعه حسینی چهارشنبه 11 تابستان 1400 گلستان تشکیل شده تابستان1400
58 نوشتن خلاق مقدماتی ویژه نونهال فاضلی راد دوشنبه 12:30 تابستان 1400 گلستان تشکیل شده تابستان1400
59 خوانش متون کهن،مثنوی، نونگاه،محدثه حسینی، یک شنبه ساعت17 تابستان 1400 گلستان تشکیل شده تابستان1400
60 نقد و تحلیل شعر ویژه نوجوان، محدثه حسینی ،چهارشنبه ساعت17، تابستان 1400 گلستان تشکیل شده تابستان1400
61 شعرسرایی مقدماتی نونگاه، شهریاری، سه شنبه ساعت 10،تابستان 1400 گلستان تشکیل شده تابستان1400
62 داستان نویسی تکمیلی 1 نونگاه،مصطفی لو، شنبه 10 تابستان 1400 گلستان تشکیل شده تابستان1400
63 داستان نویسی پیشرفته (چگونه داستان کوتاه بنویسیم)نوجوان شرافت پنج شنبه12 تابستان 1400 گلستان تشکیل شده تابستان1400
64 نوشتن خلاق تکمیلی ویژه نونهال، شهریاری سه شنبه 11:30 تابستان 1400 گلستان تشکیل شده تابستان1400
65 عکاسی مقدماتی نونگاه حامد ممشلی پنج شنبه 10 تابستان 1400 گلستان تشکیل شده تابستان1400
66 عکاسی تکمیلی نونگاه حامد ممشلی پنج شنبه 11:30 تابستان 1400 گلستان تشکیل شده تابستان1400
67 فتوشاپ مقدماتی ویژه نوجوان حامد ممشلی دوشنبه 12 تابستان 1400 گلستان تشکیل شده تابستان1400
68 آموزش قصه گویی مقدماتی ،نونگاه، خانم گلسرخی ، پنج شنبه ها ساعت 13، تابستان 1400 گلستان تشکیل شده تابستان1400
69 کاردستی مقدماتی نونهال ،میرقاسمی،پنجشنبه ساعت 10، تابستان 1400 گلستان تشکیل شده تابستان1400
70 نقاشی مقدماتی نونهال چوری یکشنبه ۱۲ تابستان 1400 گلستان تشکیل شده تابستان1400
71 ملیله کاغذی نونگاه مطهره کریمی یکشنبه 13 تابستان 1400 گلستان تشکیل شده تابستان1400
72 مهارت خوش بینی نونگاه رجبلو شنبه 12 تابستان 1400 گلستان تشکیل شده تابستان1400
73 اوریگامی تکمیلی نونهال صوف زاده دوشنبه 10 تابستان 1400 گلستان تشکیل شده تابستان1400
74 پرورش نگاه جستجوگر نوخوان ریاحی چهارشنبه 11 تابستان 1400 گلستان تشکیل شده تابستان1400
75 پرورش نگاه جستجوگر نونهال ریاحی چهارشنبه 12:30 تابستان 1400 گلستان تشکیل شده تابستان1400
76 نقاشی خط نونهال معصومه سلطانی سه شنبه 10 تابستان 1400 گلستان تشکیل شده تابستان1400
77 موسیقی- بلز نوخوان کوچکی سه شنبه 10 تابستان 1400 گلستان تشکیل شده تابستان1400
78 کارگاه علمی مقدماتی، نونهال، حبیبه صادق لو، پنجشنبه ساعت 12:00 ، پاییز 1400 گلستان تشکیل نشده تابستان1400
79 نوشتن خلاق مقدماتی ، نونهال، بهمن نشاطی، پنجشنبه ساعت 11 پاییز 1400 گلستان تشکیل نشده تابستان1400
80 قصه گویی پاییز 1400 گلستان مقدماتی، بزرگسال، طیبه جلالی، پنجشنبه ساعت 10:00 تا 11:00 پاییز 1400، گلستان تشکیل نشده تابستان1400
81 نجوم پاییز 1400 گلستان مقدماتی، نونگاه، حسین حشمت، شنبه ساعت 15:00 تا 16:00 پاییز 1400، گلستان تشکیل نشده تابستان1400
82 نجوم پاییز 1400 گلستان مقدماتی، نونهال، سما کرد جزی، سه شنبه ساعت 15:00 تا 16:00 پاییز 1400، گلستان تشکیل نشده تابستان1400
83 نجوم پاییز 1400 گلستان تکمیلی، نونهال، سما کرد جزی، سه شنبه ساعت 16:00 تا 17:00 پاییز 1400، گلستان تشکیل نشده تابستان1400
84 قصه گویی پاییز 1400 گلستان مقدماتی، نونگاه، اکرم گلسرخی، شنبه ساعت 14:00 تا 15:00 پاییز 1400، گلستان تشکیل نشده تابستان1400
85 کارگاه خلاقیت پاییز 1400 کارگاه مقدماتی، نوباوه، سیده فائزه حسینی، پنجشنبه ساعت 11:00 تا 12:00 پاییز 1400، گلستان تشکیل نشده تابستان1400
86 داستان نویسی مقدماتی یک م، نونگاه، معصومه مصطفی لو، دوشنبه ساعت 14:00 پاییز 1400 گلستان تشکیل نشده تابستان1400
87 مهارت خودباوری مقدماتی، نونگاه، سمیه محمدی، یکشنبه ساعت 13:00 پاییز 1400 گلستان تشکیل نشده تابستان1400
88 سفالگری مقدماتی ، نوخوان، سیده سارا مهرپویا، دوشنبه ساعت 13:00 پاییز 1400 گلستان تشکیل نشده تابستان1400
89 داستان نویسی تکمیلی 1 ، نوجوان، ع شرافت، پنجشنبه ساعت 12 پاییز 1400 گلستان تشکیل نشده تابستان1400
90 ساخت عروسک های بومی و محلی پاییز 1400 گلستان افروز عطایی قرنجیک مقدماتی، نونهال، افروز عطائی قرنجیک، دوشنبه ساعت 13:00 تا 14:00 پاییز 1400، گلستان تشکیل نشده تابستان1400
91 خوانش متون کهن (حافظ ) زینب سنچولی پاییز1400 گلستان مقدماتی، نونگاه، زینب سنچولی، دوشنبه ساعت 13 تا 14 پاییز 1400، گلستان تشکیل نشده تابستان1400
92 طراحی تکمیلی ، نونگاه، آرزو پناء، چهارشنبه ساعت 13:00 پاییز 1400 گلستان تشکیل نشده تابستان1400
93 عکاسی مقدماتی، نونگاه، حامد ممشلی، چهارشنبه ساعت 14:00 پاییز 1400 گلستان تشکیل نشده تابستان1400
94 پرورش نگاه جستجوگر پاییز 1400 گلستان مقدماتی، نوخوان، فاطمه ریاحی، یکشنبه ساعت 13:00 تا 14:00 پاییز 1400، گلستان تشکیل نشده تابستان1400
95 موسیقی-بلز پ مقدماتی، نوخوان، عایشه کوچکی، یکشنبه ساعت 14:00 پاییز 1400 گلستان تشکیل نشده تابستان1400
96 خوانش متون کهن تکمیلی(شاهنامه ) ، نونگاه، سیده محدثه حسینی، شنبه ساعت 17 پاییز 1400 گلستان تشکیل نشده تابستان1400
97 شعر سرایی تکمیلی، نوجوان، سیده محدثه حسینی، سه شنبه ساعت 17 پاییز 1400 گلستان تشکیل نشده تابستان1400
98 نمایش خلاق مقدماتی، نوخوان، سکینه بشارت نیا، پنجشنبه ساعت 10:00پاییز 1400 گلستان تشکیل نشده تابستان1400
99 آموزش عکاسی و نورپردازی سطح مقدماتی،ویژه نونگاه و نوجوان،آقای حامد ممشلی،چهارشنبه ساعت13،زمستان 99 گلستان تشکیل شده زمستان
100 شعر و قصه مقدماتی، نونهال، خانم ملبوسی، پنج شنبه ساعت 11، زمستان 99 گلستان تشکیل شده زمستان
101 آموزش قصه گویی مقدماتی، نونگاه و نوجوان، خانم جلالی، پنج شنبه ساعت12، زمستان 99 گلستان تشکیل شده زمستان
102 نقاشی ، نوخوان، خانم کرامتلو،شنبه ها ساعت15،زمستان99 گلستان تشکیل شده زمستان
103 نقاشی خلاق، نونهال، خانم کرامتلو، شنبه ها ساعت 16، زمستان 99 گلستان تشکیل شده زمستان
104 کارگاه داستان نویسی مقدماتی،نونگاه ونوجوان ،خانم مصطفی لو، پنج شنبه ساعت 14،زمستان 99 گلستان تشکیل شده زمستان
105 حال خوش زندگی مهارت هوش هیجانی، نونگاه،خانم محمدی، دوشنبه ساعت 13،زمستان 99گلستان تشکیل شده زمستان
106 حال خوش زندگی،مهارت امید نونگاه،خانم محمدی، دوشنبه ساعت 14:15، زمستان 99گلستان تشکیل شده زمستان
107 کارگاه شعر،نونگاه و نوجوان،خانم شهریاری، سه شنبه ها ساعت 11:30،زمستان 99گلستان تشکیل شده زمستان
108 آموزش انیمیشن مقدماتی،نونگاه، خانم صیاد،پنجشنبه ساعت 11:30 زمستان99 گلستان تشکیل شده زمستان
109 آموزش کاردستی،سطح مقدماتی، نونهال،خانم میرقاسمی،یکشنبه ها ساعت 13 زمستان 99 گلستان تشکیل شده زمستان
110 آموزش کاردستی،تکمیلی، نونهال،خانم میرقاسمی،یکشنبه ها ساعت 12 زمستان 99 گلستان تشکیل شده زمستان
111 نوشتن خلاق مقدماتی ،نونهال،خانم مزجی شنبه ساعت 12 زمستان 99 گلستان تشکیل شده زمستان
112 آموزش عروسک مقدماتی ،نونهال خانم عطایی سه شنبه ساعت 13 زمستان99 گلستان تشکیل شده زمستان
113 آموزش نجوم مقدماتی نونهال خانم کردجزی.پنج شنبه 12 زمستان 99 گلستان تشکیل شده زمستان
114 خوانش متون کهن مقدماتی، نونگاه،محدثه حسینی، شنبه ساعت13:30 زمستان 99گلستان تشکیل شده زمستان
115 قصه گویی ویژه بزرگسال ، خانم جلالی پنجشنبه ها ساعت 9ونیم زمستان 99 گلستان تشکیل شده زمستان

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت