شماره تماس:35459247-017                              

 شماره فاکس:35459247

 آدرس:انتهای خیابان اترک – پارک شهر

شهرستان:مراوه تپه

مساحت:540

زیربنا:225

کدپستی:4997136593     

تاریخ تاسیس:08/06/94


شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت