ردیف

نام واحد

نام همکار

شماره تماس

داخلی

1

دفتر مدیر کل

راهب روشنی

32480259

104

2

دفتر مدیر کل/فکس

 

32480260

 

 

معاون فرهنگی  اجرائی وکارشناس مسئول امور مالی

الهه مقصودلو

32480229

123

3

واحد حراست

سید جواد حسینی

32480239

124

 

کارشناس ارزیابی عملکرد- بازرس ماده 91 و 92

زیداله رحمانی

32480228

108

4

کارشناس مسئول فرهنگی

محمد حسین منتظری

32480227

109

 

کارشناس مسئول امور اداری

ماتیا فدایی

32480237

111

5

کارشناس فناوری اطلاعات

زهره زینی

32420008

113

6

کارشناس روابط عمومی

سید احسان مسلمی

32480240

103

7

کارشناس فرهنگی

مریم آریافر

32480489

110

8

کارشناس هنری

رهبان مسلمی عقیلی

32480258

115

9

کارشناس ادبی

سمیه رئوفی

32480489

112

10

کارشناس آموزش و پژوهش

جواد نصرتی

32480240

119

11

کارشناس مالی

محمد درخشی

32480257

107

12

کارشناس تدارکات وپشتیبانی/کارپردازی

مهدی علیانی

32480228

106

13

واحد نگهبانی

حبیب اله بهرامی

32480256

101

 

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت