اطلاعات مراکز فرهنگی کانون گلستان

ردیف

نام  مراکز  شهرستانی

مسئول پاسخگویی/مسئول مرکز

تلفن

فکس

 1.  

دفتر استان

آقای روشنی

32480259

32480260

 1.  

دفتر استان

آقای بهرامی 

32480256

32480260

 1.  

 گرگان یک

خانم میرقاسمی

32331452

32331452

 1.  

گرگان دو

خانم مهرپویا

32163057

32163057

 1.  

گرگان سه و مرکز فراگیر

خانم مهشاد

32139707

32139711

 1.  

بندر ترکمن

خانم جعفر سوار

34422844

34422844

 1.  

دلند

خانم گلسرخی

35892171

35892171

 1.  

آزادشهر

خانم رجبلو

35733613

35733613

 1.  

گنبد یک

خانم جلالی

33222928

33222928

 1.  

گنبد دو

خانم محمدی

33559425

33559425

 1.  

کلاله

خانم سنچولی

35443630

35443630

 1.  

مینودشت

خانم حسینی

35227010

35227010

 1.  

رامیان

خانم بای

35880488

35880488

 1.  

گمیشان

آقای بایی

34460799

34460799

 1.  

آق قلا و مرکز فراگیر

خانم صوف زاده

34528522

34528522

 1.  

بندرگز

خانم ریاحی

34368818

34368818

 1.  

مراوه تپه

خانم یپان غراوی

35459247

 

 1.  

گالیکش

آقای ممشلی

۳۵۸۳۹۸۴۶

 

 1.  

علی آباد

آقای گرزین

34241032

 

 1.  

کردکوی

خانم حسینی

34349728

 

 

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت