شورای سیاست گذاری انجمن سرود- نمایش

 

محمد رضا زمردیان :معاون  فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و رئیس شورای سیاست گذاری

بهرام دهقا نیار:ریس انجمن

سهیل مطیعا:دبیر انجمن

انسیه موسویان:مدیر آفرینشهای ادبی  وهنری کانون

عباس محمدی:شاعر و ترانه سرا

آذر مشهدی:کارشناس انجمن در ستاد

رابط انجمن:لیلی دولت آبادی


شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت